Oset Fjellhotell er et miljøfyrtårnsertifisert hotell

I juni 2023 ble vi endelig miljøfyrtårnsertifiserte. Dette var et stort mål for oss å bli, men samtidig vet vi at vi er ikke i mål. Det er nå jobben starter. 
For å bli enda bedre har vi satt oss ned og laget oss mange ulike delmål gjennom året, og sett på forbedringspotensiale på de ulike temaene denne sertifiseringen tar for seg. Alle avdelinger er involverte og vi er frem til fortsettelsen.